• محمد حسین عادلی

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس محترم هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده