• محمد ایروانی

    عضو هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو
    پست: سخنران مراسم اختتامیه
    کشور / موسسه : ایران/ باشگاه نفت و نیرو
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده