• محمد السنوسی بارکیندو

    دبیرکل اوپک
    پست: سخنران پنل تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
    کشور / موسسه : نیجریه
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده