• محمدهاشم باقرپور


    پست: سخنران نشست ضرورت اجرای طرح های ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز ایران و مروری بر تجارب جهانی(EOR)
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده