• محمدمهدی رحمتی

    معاون برنامه ریزی وزارت نفت
    پست: سخنران پنل دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی و تخصیص گاز مازاد
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده