• محمدعلی وحدتی

    رییس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
    پست: سخنران پنل راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست ها، ساختار و مقررات بازار برق ایران
    کشور / موسسه : ایران سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده