• محمدرضا طبیب زاده نوری

    عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
    پست: سخنران نشست حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، چالش ها و فرصت ها
    کشور / موسسه : ایران/ انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده