• محمدرضا باهنر

    سخنران کلیدی کنگره 2019
    پست: نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده