• محمدحسن عادلی

    دبیرکل GECF
    پست: سخنران بخش افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده