• محمدتقی جعفرزاده

    سخنران کنگره 2019
    پست: معاون محیط زیست اداره کل HSE وزارت نفت
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده