• لیلا شیوا

    عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران- دانشگاه خاتم
    پست: سخنران نشست "تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز"
    کشور / موسسه : موسسه پژوهش های پیشرفته تهران- دانشگاه خاتم