• لارس نوردام

    سخنران کنگره 2019
    پست: سفیر نروژ در تهران
    کشور / موسسه : نروژ
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده