• غلامرضا منوچهری

    دبیر کنگره
    پست: سخنران بخش افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده