• علی صادقی

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیرعامل شرکت شتاب دهنده صماتک
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده