• علی اکبر آل آقا

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس هیات مدیره مشاوران مدیریت آوا انرژی
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده