• علی اشرف افخمی

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده