• علیرضا یزدی زاده

    معاون برنامه ریزی راهبردی و مشاور ارشد مدیرعامل گروه مپنا
    پست: سخنران نشست تجربیات و مدل های مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در صنعت برق
    کشور / موسسه : ایران/ گروه مپنا
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده