• عبدالمحمد دلپریش

    مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
    پست: سخنران پنل آینده تولید و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده