• امیرعباس اختراعی

    رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
    پست:
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده