• عباس کاظمی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
    پست: سخنران پنل پتروشیمی و پالایش
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران