• عباس علی آبادی

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه مپنا
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده