• عادل نژادسلیم

    مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
    پست: سخنران نشست برنامه های آتی صنعت پتروشیمی راهبردهای توسعه و نوسازی بخش پایین دستی
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده