• طاهره خارستانی

    مشاور و مدرس حوزه مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان
    پست: سخنران پنل نقش CSR در تغییر فضای کسب و کار شرکت های فعال در حوزه صنعت
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده