• سیروس تالاری

    رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
    پست:
    کشور / موسسه :