• سید مهدی میرمعزی

    سخنران کنگره
    پست: مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
    کشور / موسسه : ایران- شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده