• سید محمد صاحب کار

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده