• سید علی حسینی

    مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران
    پست: سخنران نشست مالی و سرمایه گذاری
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت بورس انرژی ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده