• سید روح اله حسینی مقدم

    مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت
    پست: سخنران پنل تامین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو، بورس، اوراق مالی
    کشور / موسسه : ایران/شرکت تامین سرمایه بانک ملت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده