• سیدرضا نوروز زاده

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: سخنران پنل هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی؛ نگاهی بر الزامات و چالش ها و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده