• سعید مهتدی


    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران/انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده