• سعید اسلامی بیدگلی

    سخنران کنگره 2019
    پست: دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده