• رکن الدین جوادی

    معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده