• رکن الدین جوادی

    معاون اسبق نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نفت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده