• راینهارت وگل

    رییس خط تولید پتروشیمی شرکت لینده
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت لینده
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده