• دکتر غلامرضا منوچهری

    رییس نشست بالادستی (سخنران دوره چهارم)
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی نفت ایران