• حامد قدوسی

    استاد دانشکده پلی تکنیک کالیفرنیا
    پست: سخنران نشست "تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز"
    کشور / موسسه : دانشکده پلی تکنیک کالیفرنیا