• ددریک ون بتنبرگ

    Leader in the Implementation of Chemical EOR in Shell
    پست: سخنران نشست بالادستی2
    کشور / موسسه : -/Shell
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده