• داود مددی

    رییس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
    پست: رییس نشست "آینده تولید برق خورشیدی در ایران"
    کشور / موسسه : انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده