• حمیدرضا عراقی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
    پست: سخنران پنل LNG
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی گاز ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده