• حسن منتظر تربتی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
    پست: رییس نشست
    کشور / موسسه : ایران