• حسن منتظر تربتی

    سخنران مراسم اختتامیه کنگره 2019
    پست: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده