• حامد زین العابدین قدیم

    مدیرعامل شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس
    پست: سخنران نشست حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، چالش ها و فرصت ها
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده