• جواد عشقی نژاد

    مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
    پست: سخنران نشست "روش های نوین تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه "
    کشور / موسسه : شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده