• جعفر ربیعی

    مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    پست: سخنران پنل هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی؛ نگاهی بر الزامات و چالش ها و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی
    کشور / موسسه : ایران/شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تحصیلات و سوابق علمی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده