• توماس وورزل

    مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده