• بیژن زنگنه

    وزیر نفت
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نفت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده