• بهمن مسعودی

    قائم مقام شرکت آرین ماهتاب گستر
    پست: سخنران نشست تجربیات و مدل های مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در صنعت برق
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت آرین ماهتاب گستر
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده