• بهمن مسعودی

    قائم مقام شرکت ماه تاب گستر
    پست: سخنران پنل راهبردهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست ها، ساختار و مقررات بازار برق ایران
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ماه تاب گستر
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده