• بهزاد محمدی

    سخنران کلیدی 2019
    پست: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    کشور / موسسه : ایران