• بهزاد محمدی

    مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)
    پست: سخنران نشست بالادستی2
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده